Velkommen til TOF

Tværfagligt Obstetrisk Forum

Tværfagligt Obstetrisk Forum er en forening stiftet i 1996 med det formål “at skaffe tal for hændelser og indgreb på fødegangene og diskutere dem sammen”, som Ole Bredahl, der var idemanden bag TOF, sagde til 20 års jubilæet i 2016. Hvert år afholdes således et tværfagligt forum henvendt til jordemødre, læger og andre samarbejdspartnere i obstetrikken. Vi mødes til to dage med spændende faglige oplæg til læring, diskussion og udvikling – og ikke mindst præsentation af de tal, opgørelser og statistik der findes på området.

Foto: Fotograf Nanna Bækdahl

TOF afholdes første weekend i november på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia.