TOF 2021

Herunder findes oplæg fra TOF 2021 under overskrifterne

Et af årets hot topics på TOF: Maternel mortalitet
Nyeste data fra Danmark og Norden præsenteret ved Margrethe Møller, overlæge Aalborg Universitetshospital.

Graviditet og covid-19
Årets andet Hot topic på TOF omhandlede covid-19 og graviditet. Oplæg ved Anna Aabakke, afdelingslæge ved Holbæk Sygehus, PhD.
Data er endnu ikke publiceret, hvorfor der ikke vedlægges præsentation.

Gestationel diabetes

Nyeste viden om forebyggelse og behandling, samt konsekvenser for mor og barn på længere sigt

Nyeste danske fødselsdata – friske danske tal vedrørende GDM
Oplæg ved Charlotte Brix Andersson, overlæge Aalborg Universitetshospital

Hvad er GDM og hvad betyder det for graviditeten?
Oplæg ved Per Ovesen, overlæge og professor ved Aarhus Universitetshospital.

Treatment of gestational diabetes – the diabetes caretakers viewpoint.
Oplæg ved Endokrinolog, ledende overlæge og professor ved Rigshospitalet Elisabeth R. Mathiesen 

Hvordan behandles gravide med GDM? – Obstetrisk håndtering
Oplæg ved overlæge ved Odense Universitetshospital Lise Lotte Andersen

Betyder etnicitet/migration noget for risikoen for GDM?
Oplæg  ved Karoline Kragelund Nielsen, PhD , cand.scient.san.publ. Steno Diabetes Center København.

Risiko efter GDM for mor
Oplæg ved Maria Hornstrup Christensen; Jordemoder, cand.scient.san,
PhD.-studerende Odense Universitetshospital  

Risiko efter GDM – for barn
Oplæg ved Peter Damm overlæge, professor Rigshospitalet. 

Kan GDM forebygges?
Oplæg ved Christina Vinter, overlæge, PhD, klinisk lektor ved Odense Universitetshospital

Kan udvikling af diabetes efter GDM forebygges og hvordan?
Oplæg ved Helle Terkildsen Maindal, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed

LGBTQ+

Hvordan mødes LGBTQ+ personer bedst i svangreomsorgen?

Hvordan mødes LGBTQ+ personer bedst i svangreomsorgen?
Temaet for anden dagen på årets TOF blev præsenteret ved Katja Schrøder, Jordemoder, adjunkt, PhD.

Hvad er normativitet og normalitet?  LGBTQ+ personers møde med sundhedsvæsen / svangreomsorgen.
Oplæg ved Camilla Tved, Jordemoder og sexolog.

Fear of Childbirth and minority stress in pregnant lesbian, bisexual, transgender and queer people.
Oplæg fra svenske Anna Malmquist, PhD, associate professor in social psychology Linköping University, Sweden.

Regnbuen over fødegangen – regnbue graviditet, fødsel og barsel
Oplæg ved Astrid Ditte Højgaard, ledende overlæge, Sexologisk Center, Aalborg Universitethospital